درباره ما

تیم RRL گروهي از دانش آموختگان و دانشجويان متخصص دانشگاه هاي كشور مي باشد كه با شناخت و دانش از محيط‏هاي صنعتي و نيازهاي بازار كار، در جهت آماده سازي نيروهاي دانشگاهي و ارتباط مستقيم با صنعت گام برمي‏دارد. هدف RRL پژوهش و آموزش سخت افزاري و نرم افزاري تكنولوژي،  همراستا با برطرف كردن نياز صنعت داخل مي‏باشد و در حال حاضر این تیم بر روی پروژه های هوشمندسازی در حال فعالیت می باشد.